Rząd Wysp Owczych w stroajach ludowych

Rząd Wysp Owczych

31 października 2017


Rząd Wysp Owczych składa się z Premiera wybieranego przez Parlament i przynajmniej dwóch ministrów mianowanych przez premiera. Kandydat na premiera wskazywany jest przez speakera (w przybliżeniu odpowiednik polskiego marszałka). Do jego powołania niezbędne jest poparcie co najmniej 17 z 33 deputowanych. Analogicznie parlament ma prawo do odwołania premiera i/bądź jego ministrów. Do kompetencji premiera należy wybór ministrów oraz kierowanie pracami rządu.

Delegacja rządowa - Ólavsøka

 
Obecnie w skład rządu Wysp Owczych wchodzi 9 ministerstw:

 • Biuro Premiera Wysp Owczych 
  Premier jest najwyższym przedstawicielem Wysp Owczych. Poza kierowaniem i kontrolowaniem pracami ministerstw jego zadaniem jest również nadzór nad przekazywaniem kolejnych obszarów kompetencji przez władze autonomii. 
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wysp Owczych
  Ministerstwo to poza sprawami zagranicznymi zajmuje się również polityką bezpieczeństwa i obronnością. Jest także odpowiedzialne za promocję Wysp Owczych (także promowaniem walorów turystycznych wysp oraz produktów przemysłowych). Minister pełni również funkcję doradczą dla pozostałych ministrów w zakresie prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego.
 • Ministerstwo Finansów Wysp Owczych
  Ministerstwo finansów odpowiada za finanse publiczne wysp, statystykę gospodarczą oraz zarządza długiem publicznym. Ministerstwo ustala również cła i uczestniczy w porozumieniach zbiorowych ze związkami zawodowymi pracowników sektora publicznego.
 • Ministerstwo Rybołówstwa Wysp Owczych 
  Ministerstwo Rybołówstwa podejmuje działania w zakresie ochrony i hodowli ryb i ssaków morskich. Minister jest również odpowiedzialny za ustalanie płac w sektorze.
 • Ministerstwo Handlu i Przemysłu Wysp Owczych 
  Ministerstwo, poza sprawami związanymi z handlem, zajmuje się: regulacją rynku pracy (np. sprawami BHP), transportem publicznym, transportem drogowym i morskim, geologią i zasobami kopalnymi.
 • Ministerstwo Edukacji, Badań i Kultury Wysp Owczych 
  Ministerstwo to sprawuje nadzór nad szkolnictwem publicznym oraz związkami sportowymi. Zajmuje się również sprawami kultury, kościoła narodowego i wspólnot kościelnych. Odpowiada też za infrastrukturę telekomunikacyjną. 
 • Ministerstwo Zdrowia Wysp Owczych
  Ministerstwo odpowiada za wszelkie kwestie związane ze służbą zdrowia oraz farmacją. Reguluje działanie szpitali i innych instytucji sektora.
 • Ministerstwo Spraw Społecznych Wysp Owczych 
  Ministerstwo Spraw Społecznych zajmuje się kwestiami związanymi z zapewnieniem równego dostępu do dóbr publicznych. Odpowiada również za system emerytalny, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wysp Owczych 
  Minister odpowiada za zarządzanie drogami publicznymi, sprawami związanymi z nieruchomościami i prawem własności a także z obowiązującym nazewnictwem. Odpowiada również za leśnictwo na wyspach.
Wycieczki na Wyspy Owcze z pasjonatami z Faroe.pl

Więcej o rządzie poczytać można na www.tinganes.fo

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments