Polityka prywatności

24 października 2016

 

Polityka prywatności wynika z obowiązku informacyjnego mającego swoje źródło w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Łukasz Łach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Łach, Suwalska 14/9, 54-104 Wrocław, NIP: 691 213 13 50. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych

 

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane gromadzone są poprzez:

 • Formularz rejestracyjny do newslettera
 • Formularz rejestrujący na imprezę turystyczną
 • Formularz rejestracyjny w serwisie Facebook
 • Rozmowę telefoniczną
 • Korespondencję mailową nadesłaną na adres info@faore.pl

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie:

 • 6 pkt 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 pkt 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 pkt 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 • 6 pkt 1 lit. a – na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

 • przygotowania umowy o świadczenie usługi turystycznej
 • prowadzenia rejestru umów o świadczenie usługi turystycznej, który to obowiązek wynika z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz z ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym
 • księgowo-podatkowym
 • wskazanym w zgodzie – w celu wykorzystania marketingowego.

Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

Administrator gromadzimy takie dane jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Data urodzenia
 • PESEL
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, firmom transportowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, obsłudze księgowej, podwykonawcom, jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji imprezy turystycznej, wysyłki newslettera, czy otrzymywaniu informacji o nowych kierunkach i wyprawach. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług. Dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by realizować:

 • wymogi wynikające z przepisów prawa,
 • działania wynikające z faktu wyrażenia zainteresowania ofertą turystyczną,
 • a także by realizować działania w zakresie komunikacji marketingowej, do czasu cofnięcia zgody.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Zgodnie z RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • 15 RODO – Prawo dostępu do danych
 • 16 RODO – Prawo do sprostowania danych
 • 17 RODO – Prawo do usunięcia danych
 • 18 RODO – Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • 20 RODO – Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają możliwość żądania realizacji swoich praw kontaktując się z wykorzystaniem adresu info@faroe.pl, a Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

Strona www.faroe.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do strony www.faroe.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments