Tag: Heðin Brú

  • Pisarze Wysp Owczych - William Heinesen i Jørgen-Frantz Jacobsen

    Literatura Wysp Owczych

    Kształtowanie form literackich na Wyspach Owczych możemy zaobserwować już w średniowieczu. Był to jednak z początku tylko przekaz ustny, który charakteryzował się dużą płynnością, dowolnością interpretacyjną i anonimowością twórców. Niewiele…

    1 listopada 2017
    Czytaj dalej