Autor: admin

 • Kolacja farerska w trakcie Wycieczki na Wyspy Owcze z Faroe.pl

  Kuchnia Wysp Owczych

  Kuchnia farerska przez lata nie była zróżnicowana. Położenie i klimat Wysp Owczych ograniczały dostępność zarówno importowanych produktów spożywczych jak i uprawianych w innych krajach warzyw i owoców. Składniki pożywienia Farerzy…

  6 września 2017
  Czytaj dalej
 • Wycieczka na Wyspy Owcze 2021

  Odkryj Wyspy Owcze w towarzystwie pasjonatów archipelagu. Pokażemy Ci je z trzech perspektyw – z lądu, oceanu i powietrza. Odwiedzisz najpiękniejsze i mało znane zakątki odkryte przez nas w trakcie…

  2 lipca 2017
  Czytaj dalej
 • Gwarancje ubezpieczeniowe

  Klub Miłośników Wysp Owczych Faroe.pl należący do Łukasza Łach, prowadzącego działalność gospodarczą pod firma Łukasz Łach, jest legalnie działającym organizatorem turystyki. Wpis do rejestru organizatorów turystki Podmiot wpisany jest do…

  24 października 2016
  Czytaj dalej
 • Polityka prywatności

    Polityka prywatności wynika z obowiązku informacyjnego mającego swoje źródło w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych…

  24 października 2016
  Czytaj dalej
 • Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Faroe.pl

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych, zwane dalej OWU, określają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. Definicje: Impreza turystyczna –…

  24 października 2016
  Czytaj dalej