• Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
Polityka Wysp Owczych

Autor działu "Polityka"

Daniel Kowol
absolwent finansów i rachunkowości (i miejmy nadzieję, że wkrótce także Stosunków Międzynarodowych) na SGH. Swoją pracę magisterską poświęcił autonomiom Wysp Owczych i Wysp Alandzkich. Interesuje się wszelkimi aspektami dotyczącymi małych wyspiarskich społeczności, szczególnie państw nordyckich. W odniesieniu do Wysp Owczych są to zwłaszcza: polityka, ekonomia i wszelkie niuanse związane z prawnym usankcjonowaniem autonomii.

Linkownia

 

W opracowaniu

  • Ustrój Wysp Owczych
  • Akt Samostanowienia
Løgting – Parlament autonomii Wysp Owczych
Nazwa Løgting wywodzi się z języka staronordyjskiego (lǫgþing był najwyższym sądem Norwegii), oznaczającego w wolnym tłumaczeniu „rzecz prawa”.
Autor: Daniel Kowol
Rada Ministrów Wysp Owczych
Rząd składa się z Premiera wybieranego przez Parlament i przynajmniej dwóch ministrów mianowanych przez premiera. Kandydat na premiera wskazywany jest przez speakera [..]
Autor: Daniel Kowol

Farerskie Partie Polityczne
Pierwsze partie polityczne na Wyspach Owczych zostały założone na początku XX wieku. Powstały wtedy: Sambandsflokkurin - Farerska Partia Unii oraz Sjálvstýrisflokkurin -Farerska Partia Autonomii. Spory o przyszłość wysp (dążenie do niepodległości bądź funkcjonowanie w ramach Królestwa Danii)
Autor: Daniel Kowol